به مقصدی که میخواهید به سادگی یک کلیک برسید
با اپلیکیشن تاکسی هوشمند فرهنگ شما تمامی رانندگان اطراف خود را به صورت زنده می بینید .فقط کافیست مبدا و مقصدتان را مشخص کرده یا با تماس۱۸۳۰ نزدیک ترین خودرو به خود را بیابید