درخواست خودرو

شماره تلفن مرکز تماس:

۱۸۳۰


۰۱۱-۳۲۳۹۸۱۷۱

آدرس:

بخش مرکزی ، شهر امیرکلا، شهرک فارابی ، خیابان فارابی ، بلوار علامه حائزی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

دفتر شرکت

آدرس:

بابل ، میدان شهید بزاز ، پاساژ عبدالهی ، طبقه ۲

روابط عمومی